Intelektualno vlasništvo

Navedeni LELO proizvodi zaštićeni su patentima u SAD-u i drugdje. Navođenje patenata na ovoj stranici zadovoljava odredbe o virtualnom patentnom obilježavanju u raznim jurisdikcijama, uključujući i odredbe o virtualnom patentnom obilježavanju američkog Zakona o patentima. Sljedeći popis LELO proizvoda možda ne mora biti sveobuhvatan, a ostali LELO proizvodi koji nisu ovdje navedeni mogu biti zaštićeni jednim ili više patenata.

 

HEX      Patent broj (SAD) 9,456,922
       Patent broj (SAD) D773,642
       Patent broj (SAD) D774,638
       Patent broj (SAD) D821,565
       Patent broj (SAD) D838,833
       Patent broj (SAD) D834,176
       Patent broj (SAD) 10,758,402